نیکوکاری در اشعار حافظ

نیکوکاری در اشعار حافظ

در این ویدئو نیکوکاری در اشعار حافظ بررسی شده است.

مقدمه ای بر ارتباط موثر

مقدمه ای بر ارتباط موثر

در دنیایی زندگی می‌کنیم که ارتباط یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشری محسوب می‌شود.
در این کارگاه به نکاتی که در برقراری ارتباط اهمیت زیادی دارند پرداخته می‌شود.
مدرس این کارگاه دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان، مشاور یونسکو و مدرس ارتباطات اجتماعی است. 

آگاهی‌های مورد نیاز برای ازدواج

آگاهی‌های مورد نیاز برای ازدواج

زندگی مشترک یکی از مواردی است که به آگاهی‌های بسیار زیادی نیاز دارد.
این آگاهی ‌ها هر چه بیشتر باشد و در رفتار افراد اثر مثبت داشته باشد به افزایش کیفیت زندگی مشترک زوج‌ها کمک زیادی می‌کند.
در این کارگاه‌ها به نکات مفیدی برای بهبود زندگی زناشویی اشاره شده است.

اهمیت خودآگاهی در زندگی مشترک

اهمیت خودآگاهی در زندگی مشترک

یکی از مهارت‌های بسیار مهم در زندگی شخصی و زندگی مشترک مهارت خودآگاهی است.
در این کارگاه نکات مفیدی در رابطه با این مهارت ارائه می‌شود.

بایدها و نبایدهایی برای بهبود کیفیت زندگی زناشویی

بایدها و نبایدهایی برای بهبود کیفیت زندگی زناشویی


در این کارگاه نکاتی بیان می‌شود که دانستن آن‌ها به بهبود کیفیت زندگی زناشویی کمک قابل توجهی خواهد کرد.