نوشته‌های بلاگ توسط نفیسه خلیلی

هر کس در دنیا
در دومین نشست، در رابطه با خودتوانمندسازی با تاکید بر تعادل قدرت در فعالیت‌های نیکوکاری صحبت شد. 

این نشست با حضور مدیران عامل موسسات زنجیره امید، مهر گیتی، بنیاد دانش، دستان مهربان، توانیاب، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی نیکوکاری و اعضای هیئت مدیره انجمن یاران دانش و مهر، موسسه فراسوی تعالی، موسسه شفایار نیکان و فعالان اجتماعی برگزار گردید.

مقصود فراست‌خواه در این رویداد انواع قابلیت‌ها را که عبارتند از:

-  شناختی- مهارتی

- انگیزشی/ هیجانی و عاطفی

- ارتباطی/ تعاملی

- فنی- تکنیکی/ رسانه‌ای

- اجرایی/ فعالیتی

را مطرح کرد و در رابطه با هر کدام توضیحاتی ارائه داد. 

سپس هر کدام از حاضرین، تجارب خود را در رابطه با انواع قابلیت‌ها و ارتباط با دی‌نفعان عنوان کردند.

در این رویداد پس از ارائه مطالب علمی و کاربردی ارکان موسسات نیکوکاری از تجارب ارزشمند خود می‌گویند و با هم به تبادل نظر می‌پردازند و از دانش یکدیگر برای بهبود مسیر خود بهره‌مند می‌شوند.

این نشست‌ها به صورت دوره‌ای برگزار خواهند شد و نتایج آن در اختیار فعالین اجتماعی قرار خواهد گرفت.

برای مطالعه این گزارش بر روی عبارت زیر کلیک نمایید.

گزارش دومین نشست پنل گفتگویی موسسات نیکوکاری