در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه نهم

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه نهم

در این درس‌گفتار در رابطه با 28 حق انسان صحبت شد و این که موسسات خیریه به افراد کمک می‌کنند تا به حقوق خود دست پیدا کنند.

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه هفتم

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه هفتم

📍در ادامه مبحث قبلی، در این نشست نیز به دو اشکال مطرح شده از طرف فیلسوفان به فعالیت‌های خیریه و پاسخ به آن‌ها پرداخته شد‌.

✅ در نهایت این مطلب عنوان شد که به نظرم هیچ کدام از این اشکالات مطرح شده وارد نیستند و موسسات خیریه فلسفه وجود اخلاقی دارند و وجودشان به لحاظ اخلاقی برای جامعه سودمند است.

در مسیر اخلاق و فلسفه نیکوکاری- ایستگاه ششم

در مسیر اخلاق و فلسفه نیکوکاری- ایستگاه ششم

در این جلسه اشکالات امور خیریه و نیکوکاری از نگاه فلاسفه بررسی شدند.

در مسیر اخلاق و فلسفه نیکوکاری- ایستگاه چهارم

در مسیر اخلاق و فلسفه نیکوکاری- ایستگاه چهارم

حال که زیست اخلاقی و نیکوکاری یکی از ضروریات زندگی است، با چه ملاک‌ها و معیارهایی این ضرورت را، درحالیکه در محاصره قواعد اجباری بسیاری است و گاهی متعارض هم هست، تشخیص دهیم.

ملکیان ابتدا درباره تکلیف درونی و تکلیف بیرونی در انجام وظایف و تعهدات اخلاقی صحبت کرد. به گفته ملکیان اگر در انجام تعهدات و وظایف به‌عنوان یک شهروند تکلیف و اجباری بیرونی قرار دارد، اخلاق فاقد تکلیف و اجبار بیرونی است. به بیان دیگر در اخلاق، تکلیف بیرونی مطلقا وجود ندارد و هیچ کس مطلقا از بیرون مجبور نیست اخلاقی زندگی کند، پلیس، قانون، خانواده، قوه ‌مجریه و قهریه و مانند آن‌ها نمی‌تواند کسی را ملزم به زندگی اخلاقی کند. به گفته ملکیان اگر حقوق فقط در چارچوب اجبار معنا پیدا می‌کند، اخلاق و زیستن اخلاقی فقط در چارچوب آزادی معنا پیدا می‌کند. به گفته وی:‌ «بنابراین یکی از مهمترین فرق‌های اخلاق و حقوق این است که اخلاق در آزادی معنا دارد. من باید آزاد باشم که اخلاقی رفتار کنم یا خیر؟ وقتی اخلاقی رفتار کردم در این صورت عمل من دارای ارزش اخلاقی می شود... حال اگر تکلیف از بیرون بر اخلاقی زیستن وجود ندارد، پس اینکه می‌گوییم ما مکلف هستیم بر اخلاقی زیستن، مکلفش کیست؟ 

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری - ایستگاه سوم

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری - ایستگاه سوم

در این جلسه  مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

▪️دلایل اخلاقی بودن نیکوکاری و کار خیر

▪️درجات زندگی اخلاقی و رابطه آنها با عدالت، شفقت و عشق‌ورزی

▪️تعریف عشق‌ورزی و نیکوکاری حقیقی

▪️واجب یا مستحب بودن کار خیر

▪️اولویت کار خیر نسبت به صفات اخلاقی نیازمندان

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه دوم

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه دوم

استاد ملکیان در این نشست به بیان قلمرو کارهای نیکوکارانه و تبیین نیات نیکوکاری پرداخت. وی گفت: سوال این است: امور خیریه شامل چه چیزهایی است؟ کارهای خیر چه قسمت هایی از زندگی ما را پوشش می دهند؟  پاسخ به این سوال مستلزم شناسایی نیازهای بشر است. آبراهام مزلو، روانشناس امریکایی، به خوبی نیازهای بشر را طبقه بندی کرده است. 

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه اول

در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری- ایستگاه اول

اولین جلسه از دوره «در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری» با حضور استاد ارجمند، مصطفی ملکیان؛ اندیشمند و فیلسوف اخلاق، توسط آکادمی آگاپه، خدمت فعالان اجتماعی، فرهیختگان، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث فلسفی، اخلاق و نیکوکاری تقدیم می شود.  

آکادمی آگاپه در کنار پلتفرم هوشمند اقدامات بشر دوستانه آگاپه، برای ارتقا آگاهی های اجتماعی، پیوند تجربه و دانش در عرصه اقدامات نیکوکارانه، ارزیابی و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد در مسیر اثر بخشی اجتماعی می کوشد. 

«در مسیر فلسفه و اخلاق نیکوکاری» یکی از چندین دوره و کارگاه آموزشی آکادمی آگاپه است که با این اهداف آماده و در اختیار شما قرار می‌گیرد. 

چرا باید در این دوره شرکت کنم؟

- برای آشنایی با مبانی عمیق فلسفی در اقدامات خیرخواهانه

- برای مسیریابی در میان چالش‌های اخلاقی نیکوکاری 

- برای غنابخشی به کار خیر آگاهانه 

- برای بازبینی نگرش ها به اثر بخشی فعالیت های نیکوکارانه

- برای پیشرفت و برنامه‌ریزی بهتر در مدیریت سازمان‌های مردم نهاد

شرکت در این دوره چه مزایایی برای من دارد؟

- دستیابی به ابزار تفکر تحلیلی در جهت بازخوانی اقدامات بشر دوستانه

- آشنایی با نقش موثر فرد در بهبود مسائل جامعه

- هم مسیری با دیدگاه های فلسفی و اخلاقی موجود در زمینه نیکوکاری

- شناخت نیازهای فردی اخلاقی