آشنایی با امکانات پلتفرم آگاپه

آشنایی با امکانات پلتفرم آگاپه

در این دوره با امکانات پلتفرم آگاپه در دو بعد کاربری و مدیریتی آشنا خواهید شد. سرفصل‌های این دوره بر اساس طبقه‌بندی موضوعی، تدوین شده و مباحث در قالب ویدئوهای آموزشی، اسناد مشخصه و همچنین کاربردهای تعاملی ارائه می‌گردد.